Frisbee

Soubory animovaných cvičení - Frisbee

Tato webová stránka podporující výuku Frisbee na ČVUT byla vytvořena s podporou grantu od Fondu rozvoje vysokých škol na rok 2007 a 2008. Doplnění stránek se uskutečnilo na základě podpory z grantu FRVŠ 2010. Podpůrné programy umožňující tvorbu animací průpravných a herních cvičení nejen pro frisbee, ale i další míčové sporty vytvořil Matyáš Nový.

Cílem stránek je podat informace, animace a pohyblivé obrázky, které mohou přispět pro zlepšení pohybových dovedností pro sportovní odvětví Frisbee. Základním a prvním stavebním prvkem těchto stránek je "Házení disku". Nejpoužívanější techniky hodů jsou použitelné pro všechny disciplíny frisbee.

Pro snadnější zvládnutí herních situací a jejich nácviku jsou připraveny animace několika průpravných cvičení. Dále budou připravena herní cvičení a taktické postavení při hře, aby se zjednodušila teoretická příprava na hodinu a mohly být vytvořeny modely výukových bloků.

Další užitečné informace naleznete na webu České asociace létajícího disku.

 

 
Tato webová stránka byla vytvořena s podporou grantu od Fondu rozvoje vysokých škol na rok 2007, 2008, 2010 a 2012.